Waarom draagt mijn pedicure plastic handschoenen, een mondkapje en een schort? Ik ben toch niet melaats?

Uw pedicure werkt volgens de regels van de Code Voetverzorging, die zijn opgesteld door de branchevereniging voor pedicures, waar zij bij is aangesloten, in samenwerking met het HBA, Hoofd Bedrijfschap Ambachten. De pedicure wordt tijdens haar werk voortdurend blootgesteld aan mogelijk nadelige gevolgen van de materialen, waarmee zij u moet behandelen. Die materialen hebben geen nadelige gevolgen voor uw gezondheid en/of welbevinden.

Regelt de pedicure voor mij ook de vergoeding, die ik voor mijn voetverzorging van mijn zorgverzekeraar ontvang?

Het ligt aan de polis, die u hebt afgenomen bij uw zorgverzekeraar, of u in aanmerking komt voor een behandeling, die geheel of gedeeltelijk wordt vergoed. Indien uw huisarts u voor deskundige behandeling doorverwijst naar de gespecialiseerde pedicure, omdat u in de zogenoemde risicogroepen valt (diabetes, reuma, risicovoet), komt u in aanmerking voor vergoeding. Uw pedicure kan u daarover wellicht enige voorlichting bieden, maar het ligt binnen uw eigen verantwoordelijkheid om uzelf naar behoren en behoefte (eventueel aanvullend) te verzekeren.

Mijn zorgverzekeraar heeft me voorgerekend dat ik tot een bepaald bedrag per jaar aan voetverzorging vergoed krijg. Toch valt de factuur per behandeling van mijn pedicure hoger uit. Hoe kan dat?

De hoogte van de vergoeding door de zorgverzekeraar hoeft niet per se even hoog te zijn als de factuur van uw pedicure. Mogelijk valt de vergoeding binnen de hoogte van de factuur, maar het kan ook voorkomen dat de pedicure u een (iets) hoger bedrag in rekening brengt. Dat kan bijvoorbeeld samenhangen met de gecompliceerdheid van de behandeling. Het beste kunt u de uitkering van de zorgverzekeraar beschouwen als een (flinke) bijdrage in de vergoeding van uw kosten. Informeert u daarom altijd voorafgaande aan de behandeling bij uw pedicure over de te volgen procedure.

Mijn pedicure beveelt mij voet- en/of huidverzorgingsmiddelen aan. Ben ik verplicht om die aanbevolen producten af te nemen?

U bent absoluut niet verplicht deze producten of middelen van uw pedicure af te nemen. Zij licht u voor over de verzorgingsmiddelen, die volgens haar expertise en vakervaring het beste bij u passen.